Студенянська громада
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошення

Дата: 19.01.2023 18:13
Кількість переглядів: 156

Правові підстави проведення конкурсу:
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказ Відділу соціального захисту населення та охорони здоровя Студенянської сільської ради Вінницької області від 18 січня 2023 року № 2 «Про проведення конкурсу та початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Студенянської сільської ради Вінницької області». (Завантажити)

 

Назва підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Студенянської сільської ради Вінницької області» (скорочена назва – КНП «ЦПМСД Студенянської сільської ради Вінницької області»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:

вул. Соборна, 11 А, с. Студена, Тульчинський район, Вінницька область, 24715.

Основні напрями діяльності підприємства

визначені Статутом та структурою підприємства, що додаються нижче.

Коди КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний).

 

Статут КНП (Завантажити)

 

Структура КНП (Завантажити)

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «ЦПМСД Студенянської сільської ради Вінницької області».

Загальний фонд місцевого бюджету на 2023 рік – 1057,3 тис. грн.

Кошти НСЗУ за 2022 рік – 1685,8 тис. грн.

Назва вакантної посади керівника закладу охорони здоров’я:

директор Комунального некомерційного підприємства ««Центр первинної медико-санітарної допомоги Студенянської сільської ради Вінницької області».

 

Строк і місце прийняття документів: 

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді (крім заяви) протягом 15-ти (п’ятнадцяти) календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Студенянської сільської ради.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі – 20.01.2023 року з 08.00 години.

Кінцевий термін приймання документів для участі у конкурсі – 03.02.2023 року до 17.00 години.

 

Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою:

24715, с. Студена, вул. Соборна, 29А, Відділ соціального захисту населення та охорони здоровя Студенянської сільської ради Вінницької області.

 

Телефони для довідок та адреса електронної пошти:

тел. 098-962-4784, e-mail: studena_vsznoz@ukr.net.

Контактна особа: Михальчук Жанна Григорівна.

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ

ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

 

громадянство України;

вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування» або 1501 «Державне управління» або 22 «Охорона здоров'я», або 08 «Право», або 05 «Соціальні та поведінкові науки», або 03 «Гуманітарні науки». У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров'я» або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління»;

стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;

– вільне володіння державною мовою, відповідно до статті 9 та 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (рівень володіння державною мовою особами, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»);

повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

високі ділові і професійні якості та організаторські здібності.

 

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА:

За виконання обов’язків директору нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розмір якої встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більш як один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

 

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

– засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 09 лютого 2023 року о 10.00 год;

– засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу, відбудеться 14 лютого 2023 року в приміщенні Студенянської сільської ради за адресою: вул. Соборна, 29А, с. Студена, Тульчинський район Вінницька область, 24715.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що подаються претендентами для участі в конкурсі (претенденти подають документи особисто або надсилають їх поштою):

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами) (Завантажити);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами) (Завантажити);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додаток 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами) (Завантажити);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (Завантажити);

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи, подані (надіслані) претендентам для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до конкурсної пропозиції: 

– конкурсна пропозиція має бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

– конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків;

– пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь